Sverige

Sverige

Sverige er sammen med Danmark og Spania de mest populære ferielandene for oss Nordmenn. Mange av stedene nær Norskegrensa får naturlig nok mye besøk.

Folketall: ca 9 000 000
Areal: 449 964 km²
Hovedstad: Stockholm

Destinasjoner i Sverige:

Visste du at….

Målt etter areal, er Sverige det tredje største landet i EU (etter Frankrike og Spania).

Visste du at om lag 85% av Sveriges befolkning bor i byer?

Sverige er inndelt i 21 län (som er motsatsen til våre fylker).

Sverige har flest antall McDonaldsrestauranter i forhold til antall innbyggere i hele Europa.

Svenskene har (sammen med Islendingene), lengst forventet levealder i hele Europa.