Viken

Viken er Norges største fylke målt etter antall innbyggere. Fylket består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold (etter sammeslåingen i 2020).

Sandvika rådhus
Bærum rådhus i Sandvika sentrum – Foto: © Thor Jorgen Udvang | Dreamstime.com – Sandvika er en de mest folkerike byene i Viken fylke. Her sitter kommuneadministrasjonen i Bærum kommune.

Folketall: ca. 1 241 165 (2021)
Areal: 24 592 km²
Adm.senter: Oslo

Innkvartering i Viken:

Kongsberg
Bybilde fra den gamle bergverksbyen Kongsberg helt sør i gamle Buskerud fylke (nå Viken). Byen er Norges eldste industriby – Foto: © Tyler Olson | Dreamstime.com