Fellesferie 2024

Fellesferie 2024
Deilig å ha fri når sommeren er på sitt varmeste. Nedsiden er selvsagt at nesten alle andre også har fri disse ukene – noe som kan bety dyrere priser på sydenturer og hotell. Siden så mange virksomheter er stengt kan det også vise seg å være vanskeligere å få tak i f.eks. håndverkere eller time på verksted dersom bilen skulle slå seg vrang i denne perioden. Illustrasjonsfoto:Dreamstime.com

Fellesferie (Bygningsferien) sommeren 2024 anbefales lagt til uke 28, 29 og 30.

Fra og med mandag 8. juli til og med fredag 26. juli. (Som i praksis for de fleste vil bety etter arbeidstid fredag 5. juli til og med søndag 28. juli.)

Kilde: Fellesforbundet og BNL.

Hva er Fellesferien?

Begrepet «Fellesferie» kan enklest forklares som en periode hvor alle arbeiderne på en arbeidsplass har fri samtidig. Man antar at begrepet oppstod en gang i mellomkrigstiden på Norske Smelteverk.

I stedet for å la smelteovnene gå på halv maskin mens arbeiderne hadde fri til ulike tider, fant man det mer praktisk (og sannsynligvis mer lønnsomt), å stenge ovnene helt en periode mens alle hadde fri. Ordningen spredde seg rask til annen industi og etterhvert også til bygningsnæringen.

Det er viktig å merke seg at tidspunktet for Fellesferien er kun ment som en anbefaling. De senere år har flere og flere Norske bedrifter valgt andre tidspunkt og/eller latt de ansatte ta ferie til ulike tidspunkt for å kunne tilby varer og tjenester hele sommeren.
Se også:

(Denne artikkelen ble sist oppdatert 07.06.2024)