Sande – Møre og Romsdal

Øykommune på Sunnmøre med i underkant av 2500 innbyggere. Kommunesentra er Larsnes på Gurskøya (øya er delt mellom Sande- og Herøy kommune). Les også om Dolsteinshula på Sandsøy.

Storholmen
6086 Kvamsøy
storholmen.as

Nord West Hytter
Skare 53, 6089 Sandshamn
nwh.no