Hitra

Hitra er en øykommune i Sør-Trøndelag. Selve øya Hitra er 571,5 km² stor, noe som gjør den til den største øya i Norge sør for Lofoten. I tillegg hovedøya Hitra, består kommunen av ca. 2500 øyer, holmer og skjær, hvor Fjellværøya er den største. Tidligere var man avhengig av båtferge, men pr. idag finnes det fastlandsforbindelse både fra fastlandet (Snillfjord kommmune), fra hovedøya til Fjellværøya og til nabokommunen Frøya i vest.

Fillan er det største tettstedet i kommunen med i underkant av 1200 innbyggere. Avstand til Fillan fra Trondheim er litt i underkant av 14 mil.

Glimrende muligheter for havfiske i hele kommunen. Har du lyst til å prøve fiskelykken i innlandet, kan Hitra skilte med ca. 7000 vann.

Folketall: Ca. 5050
Areal: 755 km²
Fylke: Trøndelag

Hoteller:

Dolmsundet Hotell Hitra
Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø
www.dolmsundet.no

Hjorten Hotell Hitra
Skolegata 10, 7240 Fillan
www.hjortenhotell.no

Campingplasser:

Vågen Camping Hitra
Adresse: 7246 Sandstad
www.hitra.as

Annen overnatting:

Fjellvær Gjestegård
Reksaveien 15, 7242 Knarrlagsund
fjellvar.no

Ansnes Brygger
7241 Ansnes
ansnesbrygger.com


Vis større kart