Austråttborgen

Austrått har gjennom de siste tusen årene vært hjemsted for en rekke mektige familier i Trøndelag. Snorre skriver at småhøvdingen Skjegge «Jernskjegge» Asbjørnson bodde i dette området. Jernskjegge motsatte seg kristningen av Norge, og ble derfor drept av Kong Olav’s menn i år 997. Videre forteller sagaen at han ble begravet i Skjeggehaugen ved Austrått.

På 1400-tallet overtok den kjente Rømerslekten eierskapet over gården. Den mest kjente av disse er utvilsomt Ingerd Ottesdatter Rømer, som Ibsens skuespill «Fru Inger til Austrått» er bygget på. Inger overførte gården til datteren Lucie Nilsdatter og Jens Tillufssøn Bjelke i 1552. Barnebarnet deres, Jens Ågessøn Bjelke (1580-1659), var i sin tid Norges største godseier med hundrevis av gårder og leilendinger under seg på Fosen, Nordmøre, Hedmark og Østfold.
Borgen slik den fremstår i dag ble ferdigstilt av Ove Bjelke rundt år 1656. Etter en betydelig brann i 1916 ble borgen til slutt overtatt av staten i 1919 og gjennomgikk deretter store restaureringsarbeider.

Austråttborgen ligger ca. 7 km fra Brekstad sentrum, og er åpent for publikum på sommeren.

Tilbake til innkvartering på Fosen.


Vis større kart