Quiz om Bergen

1. Hvilket av "De syv fjell" rundt Bergen er det høyeste?
 • Fløyfjellet
 • Ulriken
 • Sandviksfjellet
2. Hvilket årstall ble Bryggen i Bergen oppført på UNESCOs verdensarvliste?
 • 1963
 • 1979
 • 1985
3. Hvor stor andel av Hordalands befolkning bor i Bergen kommune (det er 33 kommuner i alt)?
 • En fjerdedel
 • En tredjedel
 • Mer enn halvparten
4. I Bergens kommunevåpen er det avbildet en borg. Hvilken farge har bakgrunnen bak borgen?
 • Rød
 • Blå
 • Hvit
5. Bergen ble grunnlagt i år 1070 med navnet Bjørgvin. Hva betyr Bjørgvin?
 • Kystbyen
 • Den grønne engen mellom fjellene
 • Den fremste av byer

Poengsum =

Riktige svar:Tilbake til overnatting Bergen