Registrering

Bruk skjemaet nedenfor for å registrere overnattingssted (gratis).

(Skjemaet kan også brukes for å rette opp feil i eksisterende oppføring).

Navn på overnattingssted (obligatorisk)

Adresse

Telefon

Fylke

Beskrivelse av tilbud (obligatorisk)
F.eks. Campingplass.
(Maks. tre setninger.)

Hjemmeside

¨

Epost

PS! Det kan ta inntil 2 uker før overnattingsstedet blir lagt til.