Energihotellet

Velkommen til Energihotellet!

Eit vestlandsk kraftsenter for mat, kultur og store opplevingar.

Energihotellet er i dag eit topp moderne hotell for dei spesielle anledningar. Me har bevart staden sin særeigne arkitektur, vidareførd dei små viktige detaljane og tilførd nye kunstnariske element.

Mari Smørgrav ved arkitektkontoret Helen & Hard har vore ansvarleg for oppgraderinga, og korleis energi i ulike former har funne sin plass.

Energihotellet
Adresse: 4244 Nesflaten
Telefon: +(47) 51200555
Hjemmeside: Klikk her
Epost: post@energihotellet.no